Tècnics en Accessibilitat i Autonomia Personal

info@aniasocial.org

93 511 49 82
620 94 53 82

L’accessibilitat no és només una necessitat per a les persones que ho necessiten, sinó un avantatge per a tots els membres de la família. Aconsegueix que persones amb limitacions de mobilitat puguin fer ús de casa seva amb menys impediments. Disposar de la màxima autonomia i seguretat en l'habitatge per a tots els membres de la família. "Com a casa enlloc".

ACCESSIBILITAT

Autonomia per accedir des del carrer a l'interior de l’habitatge. Realitzem un estudi personalitzat per a dotar al teu habitatge de les infraestructures necessàries per millorar l'accessibilitat i seguretat en els teus desplaçaments.
Per aconseguir eliminar totes les BARRERES ARQUITECTÒNIQUES que impedeixin una bona accessibilitat al teu edifici, tant a les zones comunes com l'accés al teu habitatge. (Ascensors, plataformes, cadires salva-escales , rampes, etc..)
Hem volgut agrupar els PROFESSIONALS i empreses de el sector que són expertes en aquest àmbit, per poder aconseguir lliurar un projecte i una execució d'obra dins dels resultats desitjats.

Mobilitat dins l'habitatge Menjador, Cuina, Habitació, Bany Assistit, Zones comuns. Interiorisme Adaptat. Accessibilitat Universal i Gestió d'Obres.
Dotar d'espais específics per a cadires de rodes, preveure punts de suport per a persones amb PROBLEMES DE MOBILITAT, adaptar les zones d'estada i descans a les preferències dels usuaris són intervencions senzilles i gairebé sense cost que poden millorar de manera significativa el dia a dia de moltes persones.
ADAPTACIÓ DE L'ENTORN: Aconseguir que el nostre entorn sigui accessible depèn en gran mesura de com distribuïm els espais i el mobiliari. La seva ubicació es determinarà en funció de les NECESSITATS de cada família.

ACCESSIBILITAT EXTERNA

ACCESSIBILITAT INTERNA