Tècnics en Accessibilitat i Autonomia Personal

info@aniasocial.org

93 511 49 82
620 94 53 82

Informe d’Autonomia Personal

ANIA SOCIAL, realitza un Informe d’Autonomia Personal al domicili per valorar exactament les Necessitats i es presenta un Pla d’Actuació, segons les necessitats.

Pla d’actuació

En funció de les necessitats detectades, es realitzat una selecció de Proveïdors, Productes, Professionals i/o Serveis, així con la seva  Valoració Econòmica.

No té cap cost per l’usuari la visita al domicili, la realització de l'Informe d’Autonomia Personal  i la presentació del Pla d'Actuació.

Prestació de Serveis , adquisició de Productes o selecció de Professionals

ANIA SOCIAL us acompanya durant la prestació del servei com a garantia de qualitat i suport en tot el procés. L’usuari realitza els pagaments directament als proveïdors seleccionats o als professionals d’ ANIA SOCIAL.

COM HO FEM

Visita domiciliaria 

Un Tècnic en Accessibilitat i Autonomia Personal es desplaça al domicili, per poder valorar  la  situació  de l’Usuari,  Cuidador i el seu  Entorn, mitjançant la realització d’ un Informe d’Autonomia Personal. 

Amb l’Informe d’Autonomia Personal, podrem valorar exactament la situació de l’usuari el  cuidador i el entorn, per  tindre la informació necessària per poder realitzar una proposta que els millori la qualitat de vida.